Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή: Αφαίρεση όγκων νεφρού με διατήρηση του νεφρού

ρομποτική μερική νεφρεκτομή

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή

Αφαίρεση όγκων νεφρού με διατήρηση του νεφρού.

 

Ο καρκίνος του νεφρού είναι η τρίτη συχνότερη κακοήθεια του ουροποιητικού συστήματος και οι άνδρες προσβάλλονται δύο φορές συχνότερα από τις γυναίκες. Μπορεί να εμφανιστεί με συμπτώματα αιματουρίας, πόνου ή αισθήματος βάρους στην οσφύ, ψηλαφητής κοιλιακής μάζας, απότομης απώλεια βάρους, πυρετού, η αδυναμίας, υψηλής αρτηριακής πίεσης ακόμη και η αναιμίας. Πολλές φορές δυστυχώς είναι ασυμπτωματικός και η ανεύρεσή του αποτελεί τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις (υπέρηχο, αξονική τομογραφία).

 

Ο καρκίνος του νεφρού δεν ανταποκρίνεται καλά σε συντηρητικές ογκολογικές θεραπείες (ακτινοβολία, χημειο ή ορμονοθεραπεία).και η θεραπεία του είναι η ριζική νεφρεκτομή,  η χειρουργική αφαίρεση δηλαδή του νεφρού με τον καρκίνο. Αυτό αποτελεί τη μοναδική επιλογή ειδικά όταν υπάρχουν μεγάλοι όγκοι (έχουμε αφαιρέσει όγκους έως και 15 εκ όταν ο φυσιολογικός νεφρός είναι περίπου 10 εκ). Σε περιπτώσεις όμως που ο όγκος είναι περιορισμένος στον νεφρό και δύναται λόγω θέσης και μεγέθους να εξαιρεθεί ολόκληρος και με ασφάλεια, επιλέγουμε τη μερική νεφρεκτομή, δηλαδή τη χειρουργική αφαίρεση τη νεοπλασίας και όχι ολόκληρου του νεφρού, όπως γινόταν παλαιότερα

 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να σωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο νεφρικό παρέγχυμα διατηρώντας τη φυσιολογική νεφρική λειτουργία  αποτρέποντας έτσι τυχόν αιμοκάθαρση. Η μερική νεφρεκτομή μπορεί να αποτελέσει τη μέθοδο επιλογής σε πιο μικρούς, περιφερικά εντοπισμένους όγκους 4-6 εκ., αλλά και σε ασθενείς που εμφανίζουν αμφοτερόπλευρα νεφρικό καρκίνο ή έχουν έναν μόνο νεφρό.

Η μερική νεφρεκτομή είναι μια τεχνικά πολύ απαιτητική επέμβαση γιατί πρέπει να αφαιρεθεί τμήμα του νεφρού με τον όγκο διαφυλάσσοντας  όμως παράλληλα την αιμάτωση, τον νεφρικό ιστό  και το αποχετευτικό κομμάτι του νεφρού που θα διατηρηθεί.

Με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci επιτυγχάνονται τα ανωτέρω με έναν λιγότερο παρεμβατικό και περισσότερο ασφαλή τρόπο σε σχέση με το κλασσικό- ανοιχτό χειρουργείο. Η επέμβαση γίνεται μέσα από «μικρές οπές», μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται το ίδιο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Η ρομποτική χειρουργική τεχνική επιτρέπει στον χειρουργό να έχει μια στερεοσκοπική τρισδιάστατη εικόνα και, με τη βοήθεια των ρομποτικών βραχιόνων, ο ουρολόγος μπορεί να επιτελέσει όλους τους χρόνους της επέμβασης με απόλυτη ακρίβεια. Αρχικά παρασκευάζεται ο νεφρός και ανευρίσκεται ο όγκος που πρέπει να αφαιρεθεί. Κατόπιν παρασκευάζονται τα αγγεία του νεφρού και συμπιέζεται η νεφρική αρτηρία για να περιοριστεί η αιμορραγία. Ο χειρουργός θα πρέπει μετά, μέσα σε 20-25 λεπτά, να αφαιρέσει τον όγκο και να συρράψει τον νεφρό πριν επιτρέψει την επαναιμάτωσή του. Σε πολλές περιπτώσεις και με τη χρήση του ρομπότ είναι δυνατή η αφαίρεση του όγκου χωρίς καν την προσωρινή διακοπή της αιμάτωσης του νεφρού.

Η αποφυγή της μεγάλης ανοιχτής χειρουργικής τομής απαλλάσσει τους ασθενείς από πόνο και ταλαιπωρία, ενώ τους δίνει τη δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης και επιστροφής στις καθημερινές ασχολίες τους σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαφορά δεν είναι μόνο στο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά έχει αποδειχθεί ότι με τη ρομποτική χειρουργική το μετεγχειρητικό stress των ιστών και συνολικά του οργανισμού είναι λιγότερο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γρηγορότερη ανάρρωση.

 

Συνοπτικά με τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή επιτυγχάνουμε:

Μέγιστο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν ελάχιστο χρόνο ισχαιμίας του νεφρού και διατήρηση φυσιολογικού νεφρικού παρεγχύματος

  • Λιγότερη απώλεια αίματος, άρα και μικρότερη ανάγκη για μετάγγιση αίματος
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, συνεπώς λιγότερη χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς ελαττώνοντας τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών (θρομβώσεων, εμβολών, ατελεκτασιών κλπ)
  • Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα. 4-5 μικρές ουλές – ενώ στην ανοιχτή μερική νεφρεκτομή απαιτείται τομή στην κοιλιά περίπου 20 και πλέον εκατοστών και κατ’ επέκτασιν ελάττωση των επιπλοκών από την τομή όπως διαπύηση και κήλη
  • Ταχύτερη ανάρρωση. Η νοσηλεία συνήθως διαρκεί 2-3 ημέρες, ενώ η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτατη

 

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801