Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Διευθυντής  Ά Παθολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών 

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Θητεία στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων και Ιατρείο Λοιμώξεων Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς
 • Άμισθος συνεργάτης Ιατρείο Λοιμώξεων Γ. Γεννηματάς

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • HIV infection
 • Ευκαιριακές Λοιμώξεις σε HIV ασθενείς

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Οπλίτης Ιατρός, 07/1989 – 01/1991
 • Αγροτικό ιατρείο Κίμωλου Νομός Κυκλάδων, 28/06/1990 – 15/09/1992
 • Περιφερικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 13/10/1992 – 17/10/1997
 • Επιμελητής Ά Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, 01/03/1998 – 31/01/2005
 • Διευθυντής Ά Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών, 01/02/2005 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Universita Di Pavia Ιταλία, 17/03/1989

Παθολογία: Περιφερικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 5 έτη, 13/10/1992 – 17/10/1997

 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και αντιμετώπισης του AIDS
 •  Μέλος Πανευρωπαικής Εταιρείας Λοιμώξεων (ESCMID)
 • Aγγλικά
 • Ιταλικά
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
 • Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά
 • Πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια