Η «Άγνωστη» Ανακουφιστική Φροντίδα

Home / Άρθρα / Ευρωκλινική Αθηνών / Ψυχολογία / Η «Άγνωστη» Ανακουφιστική Φροντίδα

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρόκειται για μια διεθνή κλινική πρακτική, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με χρόνιες ασθένειες. Σκοπός της είναι να προλάβει και να ανακουφίσει το ‘υποφέρειν’ με την έγκαιρη αναγνώριση, άριστη αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και όλων των άλλων συμπτωμάτων, προβλημάτων και αναγκών, σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών (pain relief and palliative care. Geneva; World Health Organization: 2002).

Η Ανακουφιστική Φροντίδα μπορεί και πρέπει να ξεκινά από τα αρχικά στάδια μιας χρόνιας ασθένειας και να υποστηρίζει οποιονδήποτε άλλο θεραπευτικό χειρισμό, με σκοπό να φτάσει ακόμη και στην ίαση. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με την ανακούφιση όχι μόνο από τον πόνο, αλλά και από όλα τα άλλα συμπτώματα. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι η δύσπνοια, η ναυτία, οι έμετοι, η κόπωση, η απώλεια βάρους, η αυπνία, το άγχος και η κατάθλιψη.

ΓΙΑΤΙ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ;- ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ;

Η προσέγγιση είναι ανθρωποκεντρική με στόχο:
1. Τον πλήρη έλεγχο του χρόνιου πόνου και των άλλων συμπτωμάτων
2. Την ψυχοκοινωνική-πνευματική φροντίδα του ασθενούς και της οικογένειας
3. Την διαχείριση της ασθένειας και τη στήριξη στις απώλειες (Canadian Hospice Palliative Care Association: Norms, 2002)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ (PAIN=ΠΟΝΟΣ)
• P: σωματικά συμπτώματα

• A: άγχος, θυμός, κατάθλιψη

• I: διαπροσωπικά, κοινωνικός πόνος –απώλεια ρόλων

• N: μη-αποδοχή, πνευματικός/υπαρξιακός πόνος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

• Σε πάσχοντες από νεοπλασματικά νοσήματα και συμπτωματολογία σωματική ή/και ψυχική
• Σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, οποιασδήποτε αιτιολογίας, οι οποίοι δεν μπορούν να ανακουφιστούν με επεμβατικές τεχνικές (νοσήματα του κολλαγόνου/ρευματικές παθήσεις, βαριά ορθοπεδικά νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη με χρόνιο νευροπαθητικό πόνο, κεφαλαλγίες-νευραλγίες)
• Σε γηριατρικούς και νευρολογικούς ασθενείς, ασθενείς με προχωρημένου βαθμού άνοια και σε ασθενείς στα τελικά στάδια χρονίας καρδιακής/πνευμονικής/νεφρικής ανεπάρκειας.

ΠΟΙΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Γιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι είναι οι βασικοί επαγγελματίες υγείας της διεπιστημονικής ομάδας. Οι ρόλοι τους εναλλάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών. Η ομάδα βρίσκεται σε στενή, δυναμική συνεργασία με όλα τα τμήματα και όλους τους θεράποντες (οποιασδήποτε ειδικότητας) για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας εξειδικευμένων, ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ;

Στο εξωτερικό, η Ανακουφιστική Φροντίδα διαρκώς αναπτύσσεται και ο κλινικός γιατρός είτε έχει εξειδικευθεί με τη μορφή της υποειδικότητας, είτε έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο ρόλος του αφορά σε:
• Ενημέρωση, πληροφόρηση για την πορεία της νόσου και τη συνοσηρότητα, συνεργατικά με τους θεράποντες (δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση)
• Σχεδιασμό εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας, μετά από τη λήψη ιστορικού, λεπτομερή κλινική εξέταση και αξιολόγηση του παρακλινικού ελέγχου.
• Αξιολόγηση- επαναξιολόγηση συμπτωμάτων και έλεγχο τους
• Φαρμακευτικές παρεμβάσεις, αιτιολογική/συμπτωματική αντιμετώπιση (Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες)
• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες)

ΠΟΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εξωτερικό ιατρείο ανακουφιστικής φροντίδας, δυνατότητα βραχείας νοσηλείας και συμβουλευτική νοσηλευόμενων ασθενών.

Τι παρέχεται εκεί:

• Παρέχει πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων και αναγκών, σε όλα τα στάδια της χρόνιας ασθένειας, σε συνεργασία με το Ιατρείο Διάγνωσης και Επεμβατικής Θεραπείας Πόνου, αλλά και όλους τους θεράποντες ιατρούς.
• Συνεχή αξιολόγηση, επαναξιολόγηση και εκτίμηση του χρόνιου πόνου, των σωματικών/ψυχικών ή άλλων συμπτωμάτων, με κατάλληλα σταθμισμένες κλίμακες. Οι κλίμακες ποσοτικοποιούν το υποκειμενικό βίωμα της ασθένειας, αφού κάθε σύμπτωμα βαθμολογείται υποκειμενικά από τον ίδιο τον άρρωστο και επαναξιολογείται, μέχρι τον πλήρη έλεγχό του.
• Φαρμακευτικές και μη παρεμβάσεις. Η συμπτωματική προσέγγιση μπορεί να λάβει χώρα, παράλληλα με την αιτιολογική, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Οι αλγόριθμοι φροντίδας στηρίζονται σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής & Καναδικής Εταιρείας Ανακουφιστικής φροντίδας (Liverpool/NCCN/ Ontario Care).
• Τηλεφωνική επικοινωνία για παροχή βοήθειας σε επείγουσα βάση και συνεχή υποστήριξη.
• Ασφαλή και αξιόπιστη συνταγογράφηση και διάθεση όλων των αναλγητικών φαρμάκων, ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτά, όταν είναι απαραίτητα.

Στήριξη του πάσχοντα και της οικογένειάς του με :

  • Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών-πρακτικών πληροφοριών για τη νόσο
  • Διάγνωση ψυχικών διαταραχών και αντιμετώπισή τους
  • Ενθάρρυνση στην επαναδραστηριοποίηση, κοινωνικοποίηση, δημιουργικότητα και αποκατάσταση
  •  Ψυχολογική υποστήριξη του πάσχοντα-παρέμβαση σε οικογένεια και φροντιστές κατά τη διάρκεια της ασθένειας
  • Βοήθεια στη διαχείριση των συναισθημάτων του πένθους, σε περίπτωση απώλειας

Ειδική Παθολόγος

Ιούνιος 2015

  • Share This