Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Η ρομποτική χειρουργική στο σήμερα

ρομποτική χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική: Εισαγωγή

Η ρομποτική χειρουργική εξελίσσεται με πολλή γρήγορη ταχύτητα… Χορηγός της είναι η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας με την χρήση υπερυπολογιστών, η μεταφορά εικόνας υψίστης ευκρίνειας με συστήματα οπτικών ινών, η μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο και η μεταφορά κίνησης.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτέλεσε μία επανάσταση στα τελειώματα του 20ού αιώνα λόγω της ασύλληπτης ιδέας μεταφοράς εικόνας από το εσωτερικό της κοιλιάς σε Monitors και την εκπαίδευση των νέων χειρουργών σε κινήσεις «λεπτομέρειας»..εξωσωματικά, με στόχο την εδραιοποίηση της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Στην αρχή της εφαρμογής της είχε πολλούς πολέμιους από την χειρουργική κοινότητα, αλλά με την πάροδο των ετών, με την πρόοδο της τεχνολογίας, την εκπαίδευση των χειρουργών αλλά και κυρίως την επιστημονική τεκμηρίωση και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων από μελέτες παγκόσμιας εμβέλειας, έχει πλέον καταξιωθεί και αποτελέσει το golden standard σε πλείστες όσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στον 21ο αιώνα, με την ανάπτυξη των ρομποτικών συστημάτων είναι η καινούργια πρόκληση στον τομέα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας «μεταφοράς κινήσεων» του ανθρώπινου χεριού μέσα από ειδικά φίλτρα βελτίωσης και εξάλειψης «λαθών», είναι και το μεγάλο ατού της τεχνολογίας αυτής, συν την μεταφορά 3d εικόνας στον ανθρώπινο οφθαλμό, γεγονός που διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το δισδιάστατο της λαπαροσκόπησης.

Την τελευταία δεκαετία το σύστημα davinci έχει αναπτυχθεί σε πολλά νοσοκομεία και ιδρύματα ανά την υφήλιο και οι εφαρμογές του στην χειρουργική συνεχώς μεγαλώνουν και μελετώνται.

Η σημερινή χειρουργική κοινότητα διεθνώς, πλέον, έχει δεχθεί την εφαρμογή του, μετά από μελέτες δεκαετίας, σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, σε συγκρίσιμα επίπεδα σε σχέση με την λαπαροσκοπική χειρουργική.

Επεμβάσεις όπως η χολοκυστεκτομή, η διόρθωση διαφραγματοκήλης, οι κοιλιοκήλες και οι επεμβάσεις παχέος εντέρου αποτελούν, πλέον, εφικτές ρομποτικές επεμβάσεις με ισάξια αποτελέσματα σε σχέση με την λαπαροσκοπική μέθοδο, ενώ ιδιαίτερες επεμβάσεις όπως ο καρκίνος του ορθού, επεμβάσεις οισοφάγου για καλοήθεις (παλινδρόμηση – αχαλασία) και κακοήθεις  έχουν ιδανική ρομποτική εφαρμογή.

Η χρήση του ρομπότ σε επεμβάσεις της βουβωνικής χώρας όπως οι κήλες, δεν αποτελεί ακόμη σημείο υπεροχής της μεθόδου, ειδικά στην εξωπεριτοναϊκή (εξωκοιλιακή) προσπέλαση της βουβώνος, όπου εκεί η λαπαροσκοπική μέθοδος ΤΕP υπερέχει.

Η ρομποτική davinci προστατεκτομή αποτελεί, πλέον, το golden standard στην παγκόσμια ουρολογική κοινότητα με εξαιρετικά αποτελέσματα στον καρκίνο του προστάτη.

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί για τον χειρουργό μία εξαιρετική μέθοδο ελάχιστα τραυματικής παρέμβασης και του παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής «ιδανικών» κινήσεων παρασκευής και συρραφής ιστών, εξαιρετική τρισδιάστατη ανατομική εικόνα, παρέμβαση σε εξαιρετικά δύσκολα ανατομικά σημεία στο ανθρώπινο σώμα και ένα «ξεκούραστο» περιβάλλον για όλο το χειρουργικό team.

Οι διεθνείς αναφορές και μελέτες ανά την υφήλιο, οι οποίες έχουν επιτελέσει συγκρίσεις ανάμεσα στην λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική και τις εφαρμογές της, καθιστούν την χρήση του ρομπότ εφάμιλλη της λαπαροσκοπικης μεθόδου, με υπεροχή κυρίως σε δύσκολα και δυσπρόσιτα σημεία της κοιλιακής χώρας όπως η πύελος και ο οισοφάγος.

Όμως σαφώς μείζον μειονέκτημα διεθνώς κατέχει το μεγαλύτερο κόστος απόκτησης του συστήματος και το κόστος εφαρμογής του ανά επέμβαση.

Παρ’ όλα αυτά αποτελεί, πλέον, ένα εξαιρετικό «εργαλείο» στα έμπειρα και εξειδικευμένα «χειρουργικά χέρια» και στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική γενικότερα διεθνώς.

Συνοψίζοντας λοιπόν θεωρούμε ότι:

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση ρομποτικού συστήματος για το γιατρό είναι τα εξής:

 • Έχει τρισδιάστατη έγχρωμη εικόνα των οργάνων του ασθενούς.
 • Αίσθηση ότι τα μάτια και τα χέρια του βρίσκονται μέσα στο σώμα του ασθενούς.
 • Βλέπει άριστα σε σημεία που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμιά οπτική πρόσβαση.
 • Χειρουργεί σε απρόσιτα ή δυσπρόσιτα σημεία με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια.
 • Το ρομπότ δρα σαν συνεργάτης υπό τον πλήρη έλεγχό του.

Ρομποτική Χειρουργική: Τα οφέλη για τους ασθενείς 

 • Μικρότερη διάρκεια αναισθησίας
 • Μεγάλη ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο
 • Μικρότερο κόστος νοσηλείας
 • Ταχεία επάνοδο στην εργασία
 • Εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών, που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη, χρόνιο άλγος κ.λπ.) και των μετεγχειρητικών συμφύσεων και των συνεπειών τους
 • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
 • Αναίμακτο χειρουργείο

Η ρομποτική χειρουργική και οι εφαρμογές της βρίσκονται υπό συνεχή μελέτη και εξέλιξη, μέσα από μελέτες και παρουσιάσεις σε διεθνή και εγχώρια Συνέδρια.

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, έχει πολλά να υποσχεθεί για το μέλλον, ειδικά στις εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής και στην εκπαίδευση των νέων χειρουργών στην νέα τεχνολογία.

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801