Χουντή Aρετή

Τίτλοι

 • Επιμελήτρια Ευρωκλινικής Παίδων
 • Ειδική Ορθοπαιδικός Παίδων
 • Συνεργάτης Pediatric Department of Orthopaedics
 • Lund University Hospital Sweden

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση
Ορθοπαιδική Παίδων

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Εγκεφαλική Παράλυση στα παιδιά-Προληπτικός έλεγχος-Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • ­Ευρωκλινική Παίδων (2003-…)
 • Μαιευτήριο Γαία (2010-2014)
 • Pediatric Department of Orthopeadics ,Lund (2008-…)

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Αθηνών , 1994

Νοσοκομείο ΚΑΤ Αθηνών , 1997-2002

 • Sahlgrenska University Hospital, Goteborg Sweden
 • Lund University Hospital, Lund Sweden
 • Aγγλικά
 • Σουηδικά

Social Styrelsen ,Stocholm Sweden